2%

vytlačiť

2% dane z prijmu

Postup ako darovať 2% + Tlačivá
Postup pri poukazovaní 2 % závisí od toho, či ste zamestnanec, živnostník alebo právnická osoba. Dole v texte sú Vám k dispozícii na stiahnutie aj formuláre už s vyplnenými údajmi o našej organizácii.

Ak ste zamestnanec:
Termín: do 30.apríla daného roka

Stiahnite si na našej stránke tlačivo – „Vyhlásenie o poskytnutí 2% z dane“, v ktorom sme už vypísali potrebné údaje O.Z. Tanečno-športový klub STELLA, ako príjemcu. Vyplňte zvyšné údaje Vyhlásenia podľa pokynov Poučenia na zadnej strane Vyhlásenia.

Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poskytnutí 2% z dane) pošlite na daňový úrad podľa miesta svojho bydliska.

Upozornenie:

Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.

Ak si sami platíte dane, musíte mať podané daňové priznanie aj zaplatenú daň do konca marca, inak Vaše Vyhlásenie daňový úrad neuzná.

Ak ste živnostník (v poňatí tohto zákona „fyzická osoba“):
Termín: do 31.marca daného roka
Vaše 2% z dane nám môžete poukázať v prípade, že nemáte nedoplatok na dani za predchádzajúce obdobie a daň je minimálne 166 € (teda 2% sú minimálne 3,32 €). Formulár daňového priznania pre fyzické osoby sám o sebe obsahuje kolónky na poukázanie 2% dane v prospech prijímateľa. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. marca svojmu daňovému úradu (podľa miesta bydliska) a v termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

Potrebné údaje pre prijímateľa:
Názov: Tanečno-športový klub STELLA,
Sídlo: Janka Kráľa 17/39, 965 01 Žiar nad Hronom
Právna forma: občianske združenie,
IČO: 379 51114

Ak ste firma (Právnická osoba):
Vaše 2% z dane nám môžete poukázať v prípade, že daň je minimálne 414,92 € (teda 2 % sú minimálne 8,30 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania svojmu daňovému úradu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

Potrebné údaje pre prijímateľa:
Názov: Tanečno-športový klub STELLA,
Sídlo: Janka Kráľa 17/39, 965 01 Žiar nad Hronom
Právna forma: občianske združenie,
IČO: 379 51114

Upozornenie pre fyzické a právnické osoby:

Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.

Vopred Vám ďakujeme za podporu.

Súbory na stiahnutie

2% vyhlásenie 2024 PDF - dokument 122.83 kB