História TŠK STELLA

vytlačiť

História tanca v Žiari nad Hronom - k 10 výročiu existencie TŠK STELLA (od 1.1.1998 do 31.12.2007)
        
Písal sa rok 1961 – rok v ktorom sa skupinka nadšencov na čele s Edom Krajčírom a Ruženou Utešenou  začala venovať tancu. Títo mladí ľudia si pozvali na tréning Milana Štiavnického s partnerkou Elenou a absolvovali s nimi hodiny tanca v telocvični I. ZŠ. Tanec ich  nadchol  až tak, že sa začali zúčastňovať okresných a krajských prehliadok.  Na prvej okresnej súťaži tancovali: Michal Debnár s Otíliou Melcerovou, Ján Petík s Gitkou Straškovou, Ján Kukučka s Gizkou Žemberovou. Veľkú obľubu  v tom čase mal program Melódie, na ktorom hrala hudobná skupina bratov Smutkovcov  a ich melódie dopĺňali tanečné vystúpenia v choreografii Pavla Dlhopolca. Za zmienku stojí i prvá choreografia polonézy a valčíka, z dielne pani Anny Dlhopolcovej, ktorou  sa otváral reprezentačný ples v roku 1962.  Elán a chuť však tanečníkom nepostačovali  a pre nedostatok učiteľov sa ich činnosť v roku 1965 skončila.
            Súťažné tancovanie síce zaniká, ale kurzy spoločenského tanca a výchovy pod vedením Pavla Dlhopolca  a Pala Gregora pokračujú.

 

 

Národný osvetový ústav vychovával nových učiteľov tanca  a tak v roku 1979 začína v Závodnom klube ZSNP  viesť Kurzy spoločenského tanca a výchovy Marián Beňo.
Vtedajšom závodnom klube sa tejto oblasti  od roku 1978 venuje pani Dagmar Benčová a spolu s Mariánom Beňom zakladajú v roku 1980 Klub spoločenských tancov. A po druhýkrát sa začína s tancom  v našom meste, skupinka  mladých ľudí, začína trénovať  i zúčastňovať sa okresných a krajských prehliadok spoločenského tanca. Medzi najznámejších tanečníkov  z tohto obdobia patrí Karol Krist a Ľubica Barniaková dnes Kristová.
V roku 1981 začala v KST tancovať i Stella Mokrášová ( dnes Víťazková) s Pavlom Páleníkom, ktorý sa po krátkej dobe rozhodol s tancom skončiť.  Po niekoľkých zmenách partnerov prichádza do klubu Vladimír Mižúr, ktorý s partnerkou Stellou ako  prvý pár  v KST v Žiari nad Hronom  získava tanečnú triedu B. Karol Krist so svojou partnerkou Ľubicou v tom čase pôsobili v Bratislave a ich tanečná kariéra  napredovala v PKO. V tom čase v KST trénoval i   Juraj Komora a Ladislav Danielis,  zaujímavosťou boli hodiny  stepu s p. Korbačkom. V roku 1985 vystriedala Dagmar  Benčovú Marta Matejková, ktorá   mala na starosti i ďalšie krúžky a útvary v ZK ROH.
            Na jeseň v roku 1986 odchádza Stella Mokrášová študovať do Bratislavy a tam začína tancovať s Jozefom Čulákom a ich trénerom sa stáva Milan Špánik. Spolu s Jozefom si vytancovali tanečnú triedu A v štandardných i v latinskoamerických tancoch a získali návrh na tanečnú triedu S v tancoch štandardných. Svoju aktívnu tanečnú kariéru Stella Mokrášová symbolicky ukončila účasťou na Majstrovstvách Slovenska v roku  1989 práve  tu v Žiari nad Hronom a začala trénovať v KST pri ZK ROH.
V roku 1990 sa  KST sa kontinuálne mení na TŠ KRIST a manželia Kristovci  preberajú žezlo po Mariánovi Beňovi.

 

 

Život prináša ďalšiu zmenu - v roku 1993 sa delimituje činnosť ZK ROH ZSNP a celá činnosť prechádza pod mesto do MsKS .
Za najvýznamnejší úspech tejto éry  možno považovať 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska  v roku 1995 v latinskoamerických tancoch – ktoré získal Samuel Kmeťka – Iveta Luptáková. V tomto období sa  začala organizovať v našom meste súťaž  Pohár primátora – prvý ročník bol pod záštitou Ing. Mariána Futáka

 

 

 A opäť dochádza k zmene,  manželia Kristovci  sa chcú venovať inej činnosti a z TŠ KRIST sa stáva TŠK STELLA - v rodnom liste máme napísaný dátum 1.1.1998
Začína sa písať história nášho klubu.
 Prvými rodičmi, ktorí stáli pri zrode klubu sú Anna Kubíková, Judita Tonhauserová, Renáta Stančeková,  Helena Frantová, Miroslav Víťazka
Začínali sme s 52 členmi. Hlavnou a v tom čase i jedinou trénerkou bola Stella Víťazková a neskôr sa pridala Katarína Kubíková.
Klub začína  spolupracovať s Petrom Ivaničom i Pavlom Paulisom.

 

 

Okrem výchovy tanečných párov sa TŠK STELLA 28.3.1998 stáva  organizátorom Majstrovstiev Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách, súťaží  s choreografiou Žltý oktet. Boli to prvé samostatné  Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách.

 

 

Klub sa začína rozrastať  a potrebuje ďalších trénerov a vtom ako blesk z jasného neba sa do Žiaru na jeseň v roku 1998  prisťahujú manželia Monika a Martin Hudymačovci, finalisti Majstrovstiev Slovenska v latinskoamerických tancoch. Obaja podstatnou mierou ovplyvnia výkonnosť našich párov. Nuž z ich prítomnosti  sme sa tešili  krátko, pretože  koncom roku 2002 odchádzajú do Čiech do  Opavy za lepšou prácou.

 

 

A priestor dostáva nová generácia začínajú mi pomáhať Ľubomíra Blidárová, Žofia Žabková, Štefan Kysel: Na  jeseň roku 2005 odchádza Ľubka študovať do Bratislavy a v roku  2007 Štefan končí svoju tanečnú kariéru  a trénovať zostáva Žofka.

 

 

V roku 2003  prejavia o tanec záujem Seniori optimisti  pôsobiaci pri Jednote dôchodcov.
Ing. Oľga Trčková  presvedčí niekoľko nadšencov, aby začali navštevovať tanečný krúžok. Po niekoľkomesačnom trénovaní uzrie svetlo sveta  prvá choreografia ŠU-ŠU-ŠU.
A keďže je bežné, že nám v tanci muži všeobecne chýbajú, tak u seniorov to  bolo v začiatkom priam katastrofické, jediným zástupcom bol Ján Truben.
Po odchode Ing. Oľgy Trčkovej prevzala žezlo Valéria Barcíková.

 

 

Záujem dievčat o tanec  je v našom meste je veľký a tak spolu so Žofkou Žabkovou sa zakladáme v roku 2007 dievčenskú skupinu LG.

 

 

 Rekapiulácia výsledkov od roku 1.1.1998 - do 1.1.2008:

 

 

Za desať rokov sme získali 3 tituly majstrov Slovenska, takže, ktoré to boli?

 

 

Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách - 
Titul Majstri Slovenska – v roku 1999  MAČKY
                                                      2001  VLASY 
                                                      2003  MESIAC

 

 

III. miesto:  v roku  2005  - TRI ORIEŠKY – kategória juniori
                                2002 - TAJOMSTVO NOCI
                                2007 - TANEČNÉ LETO                                                                    
V tanečných pároch  našimi najväčšími úspechmi sú:
 rok 2004 - 5. miesto na Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch u páru – Miroslav Gago – Ľubomíra Blidárová, ktorý získal nomináciu na Majstrovstvá sveta v Číne  
rok 2006 – Štefan Kysel - Žofia Žabková  - 13. miesto v latinsko-amerických tancoch na Majstrovstvách Slovenska
rok 2006 - Ján Vančišin - Natália Vančišinová – 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska štandardných tancoch a 5. miesto v desiatich tancoch - kategória junior I.
rok 2007  -Marek Plevka – Patrícia Mišutová – 5. miesto na Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch - kategória junior I.

 

 

Tanečnú triedu "S" získali páry:

 

 

Miroslav Gago -  Ľubomíra Blidárová v STT
Štefan Kysel - Žofia Žabková v LAT

 

 

Tanečnú triedu "A" získali páry:

 

 

Erik Franta -  Judita Tonhaserová v STT
Maroš Kúšik - Katarína Kubíková  STT, LAT
Juraj Kubík - Ľubomíra Blidárová STT
Martin Repiský -Veronika Štrbíková LAT

 

 

            Čo povedať na záver?.
S našimi úspechmi je spojených množstvo ľudí, ľudí ktorí nám pomohli, a pomáhajú  i v súčasnosti. Začíname písať nové desaťročie s počtom 80 členov. Do histórie sa zapisujú dnes tí, ktorí nám pomáhajú , či svojou prácou alebo materiálne a musím povedať že nadšencov je dosť a o desať rokov bude komu ďakovať. Poprajme si pevné zdravie, množstvo síl a energie do ďalších dotykov tanca.  

 

 

 

 

Z dostupných zdrojov spracovali manželia Víťazkovci